Aktualności

2015-03-27 07:53

Ewangelia na każdy dzień – 27 marca

Ewangelia wg. Jana 10,31-42

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować ?”
Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”.
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże — a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Komentarz do Ewangelii:

Uwierzyć dziełom

Jezusa chciano ukamienować, bo w Jego pełnym miłości działalności nie mogli odczytać tego, że Jezus czyni i działa, jako posłuszny Ojcu. Nie uwierzono Jego dziełom, bo ich nadzieje Mesjasza nie były religijne, tylko polityczne.

.
Zaślepienie, które nie pozwoliło zobaczyć dobra, miłości, miłosierdzia i przebaczenia, jakie ofiarował wszystkim Jezus, grozi także i nam.

.
       Czy widzimy Jego dzieła dziś? Czy wierzymy, że dobro zwycięża zło? Czy jest w nas wiara w to, że Jezus zwyciężył piekło, śmierć i szatana? Uwierzmy dziełom Jezusa, zobaczmy te dzieła dziś. Prośmy o oczy otwarte na każdy dowód działania Bożego w naszym życiu. Jeśli nie zobaczymy, jeśli nie uwierzymy, jeśli nie przekonamy się, że Jezus to Syn Boży, to prawdziwy Mesjasz, to staniemy się podobni do tych, którzy chcieli Go ukamienować.

.
        Przymnóż nam wiary! Daj, abyśmy uwierzyli dziełom, które dokonujesz zawsze i nieustannie w nas i dla nas.

.

ks. Wiesław Pietrzak SCJ

czytaj więcej...