Aktualności

2014-11-27 11:30

Ewangelia na każdy dzień – 27 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 20-28

.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

.

Komentarz do Ewangelii:

 .

Nie bój się!

.

Chrystus mówi dziś o czasach ostatecznych. Jest to zapowiedź końca świata.

.

Chrystus nie chce nas straszyć, ale umocnić. 

.

Wokół nas jest wiele trudności, tragedii, wojen, cierpienia, nienawiści, zła, odrzucenia, prześladowania. To wszystko może nas przerażać. Może nas to też prowadzić do większego zaufania Bogu.

.

„Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. 

.

Zbliża się Chrystus, który nadaje sens życiu.

.

„Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się”.

.

Panie, proszę Cię, dodaj sił i zaufania, bym każdego dnia zapraszał Cię do mojego życia.

.

ks. Adam Pawlak SCJ

czytaj więcej...