Aktualności

2015-07-27 10:10

Ewangelia na każdy dzień – 27 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   13,31-35

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.
Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

Komentarz do Ewangelii:

Praca dla Królestwa Bożego 

Widzialnym znakiem Królestwa Bożego na ziemi jest dobro. Jest ono podobne do ziarna gorczycy z dzisiejszej Ewangelii. Początkowo niepozorne, gdy wsieje się je w ziemię, staje się potężnym drzewem. Ktoś, kto zaczyna pracować na rzecz Królestwa Bożego, musi nauczyć się cierpliwości i być wytrwałym. Jeśli dobro, które czynimy, jest dziełem Bożym, to przyniesie owoce. Królestwo Boże jest też podobne do zakwasu. Zmieszane z mąką zakwasza ciasto. Ci, którzy pracują dla Królestwa Bożego, nie izolują się od świata, ale starają się go przemieniać. Nieraz odbywa się to dyskretnie i powoli. Ale gdy jest to praca zgodna z wolą Bożą, przyniesie owoce.
.
Boże, Ty uczyniłeś nas gospodarzami w Twoim królestwie na ziemi. Umocnij nas i spraw, abyśmy z wytrwałością i ufnością budowali je dla Ciebie, pełniąc Twoją wolę.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...