Aktualności

2015-09-26 07:53

Ewangelia na każdy dzień – 26 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

 

Komentarz do Ewangelii:

Poznanie tajemnic

Teologia mówi o tajemnicach wiary. Bo wiele z tego, co zostało nam przekazane, zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu, nie będzie przez nas nigdy do końca zrozumiane. Wielki teolog średniowiecza, św. Tomasz z Akwinu, który dał podstawy całej teologii scholastycznej, po koniec życia wszystko to, co napisał, w zestawieniu z objawieniem Bożym określił „słomą”. Apostołowie potrzebowali czasu, aby zrozumieć, czego doświadczyli, towarzysząc Jezusowi. Wydarzeniem przełomowym było Zesłanie Ducha Świętego, który objawił im całą prawdę i umocnił ich w wierze. Prośmy nieustannie o Ducha Świętego, a otrzymamy tyle światła, abyśmy wypełnili naszą misję tutaj na ziemi.

.

Duchu Święty, przyzywam Cię. Zstąp, proszę, ze swoim oświecającym światłem i daj mi zrozumienie tego, co konieczne, abym szedł za Chrystusem, moim Mistrzem.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...