Aktualności

2015-03-26 07:29

Ewangelia na każdy dzień – 26 marca

Ewangelia wg. Jana 8,51-59

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?”
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”.
Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”.
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Komentarz do Ewangelii:

Zrozumieć Jezusa

Droga do zbawienia jest prosta. Wystarczy zachowywać naukę Jezusa. Niestety my ludzie często sprawy wiary komplikujemy. Brakuje nam pokory. Chcemy wszystko układać według naszych ludzkich kryteriów. To, niestety, blokuje nas na dar wiary, opartej na bezgranicznym zaufaniu Bogu. Żydom z dzisiejszej Ewangelii trudno było dostrzec w Jezusie wyczekiwanego przez pokolenia Mesjasza. Polemizowali z Nim, zamiast próbować Go zrozumieć, i w ten sposób przybliżyć się do Niego. Kiedy otworzysz się autentycznie na dar wiary, to Bóg będzie dawał ci się poznać. Zaczniesz inaczej patrzeć na otaczający cię świat i ludzi. Musisz tylko pozostać Mu wierny i nie wycofywać się w obliczu trudności i życiowych prób.

.

Panie, pragnę wierzyć Twoim obietnicom i otworzyć moje serce na Twoje Słowo. Uczyń mnie bardziej pokornym i otwartym na dar wiary.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...