Aktualności

2015-06-26 09:23

Ewangelia na każdy dzień – 26 czerwiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   8,1-4

Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
A Jezus rzekł do niego: „Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

Komentarz do Ewangelii:

Pokorna prośba

Nie bójmy się zwracać do Jezusa o pomoc. Trędowaty wykorzystał nadarzającą się okazję i wyraził to, co najbardziej leżało mu na sercu: „Panie! Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić”. Jego prośba, tak bezpośrednia i tak pełna wiary, została przez Zbawiciela natychmiast spełniona. Trędowaty był człowiekiem pokornym. Zanim jednak poprosił o Bożą interwencję, oddał Jezusowi pokłon. Ten gest oznacza także żal za grzechy. Możemy od Boga otrzymać wiele łask, ale tylko wówczas, gdy będziemy pokorni i zerwiemy z grzechem.
.
Panie, zwracam się do Ciebie tak jak ten trędowaty człowiek. Uzdrów mnie i oczyść z moich grzechów. Pragnę służyć Tobie z sercem ofiarnym i czystym.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...