Aktualności

2015-04-25 08:37

Ewangelia na każdy dzień – 25 kwietnia – św. Marka Ewangelisty

Ewangelia wg. Marka 16, 15-20

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.”  Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Komentarz do Ewangelii:

Znaki…

To co charakteryzuje Ewangelię Marka to na pewno prostota przekazu i wyrazistość. Stąd nie może nie trafiać do nas ten zwyczajny opis tego co znaczy uwierzyć, a zarazem niezwyczajność rzeczy, o których mówi św. Marek! Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.

.

Z błogosławieństwem +, ks. Michał scj.

czytaj więcej...