Aktualności

2015-09-24 10:51

Ewangelia na każdy dzień – 24 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  9,7-9

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć.

 

Komentarz do Ewangelii:

Jaki powinien być Mesjasz?

Pojawienie się Jezusa wzbudziło poruszenie w rożnych warstwach społecznych ówczesnej Palestyny. Pytali się o niego królowie, polemizowali z nim uczeni w Piśmie i faryzeusze, lgnęli do niego ludzie prości w nadziei uzdrowienia. Każdy wobec Jezusa miał swoje oczekiwania. Niektórzy z nich przyjęli nauczanie Syna Bożego, inni zaledwie Go posłuchali i odeszli w swoją stronę, jeszcze inni postanowili Go zabić. Spotkanie z Jezusem, nawet twarzą w twarz, wcale nie gwarantuje, że człowiek uwierzy w Niego. Aby Jezus mógł w nas działać, potrzebna jest nasza otwartość. Nasze serce i umysł muszą przynajmniej chcieć spotkania ze Zbawicielem. Gdy ten warunek jest spełniony, On dopełnia całej reszty.

.

Panie, modlę się za tych, którym trudno jest uwierzyć w Ciebie. Którym się wydaje, że nie potrzebują w życiu Boga. Dotknij ich swoją miłością, odmieniając ich serca.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...