Aktualności

2015-07-24 10:03

Ewangelia na każdy dzień – 24 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   13,18-23

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

Komentarz do Ewangelii:

Cierpliwe kroczenie naprzód

Cierpliwość jest cnotą, o którą powinniśmy szczególnie zabiegać. Szatan nieustannie będzie nam podsuwał różnego rodzaju zniechęcenia, aby odciągnąć nas z właściwej drogi. Stając się chrześcijanami, podczas chrztu św. otrzymaliśmy przywilej nazywania się uczniami Chrystusa. Woda chrzcielna, która oczyściła nas z grzechu pierwszych rodziców, wlała w nasze serce łaskę, która umacnia nas w dobrych postanowieniach. Ale postanowienia te trzeba podejmować każdego dnia. To jest nasz wkład w dzieło odkupienia.
.
Otrzymałem od Ciebie, Panie, wszelkie potrzebne łaski, aby wytrwać w wierze. Ochraniaj mnie swoją łaską, abym nie uległ podszeptom Szatana i nie zniechęcił się w czynieniu dobra.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...