Aktualności

2015-04-24 08:43

Ewangelia na każdy dzień – 24 kwietnia

Ewangelia wg. św. Jana 6, 52-59

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Komentarz do Ewangelii:

Spożywać i żyć

 Z chlebem Eucharystii jest tak,  jak z chlebem naszym powszednim. Potrzebujemy go, kupujemy codziennie, spożywamy. Daje nam siłę i fizyczne życie podtrzymuje. Bez chleba trudno sobie wyobrazić nasze życie, nasze funkcjonowanie codzienne. Żyje nie tylko nasze ciało, ale żyje dusza, żyje wiara i miłość. Aby było życie duchowe wewnętrzne,  potrzebny jest  chleb Eucharystii. Trzeba spożywać Ciało i Krew Jezusową.

.
       Wiedział Jezus, że będzie nam trudno, że będą prześladowania, że będą różne przeciwności. Wiedział i w czasie Ostatniej Wieczerzy Sam Siebie nam zostawił pod postacią chleba i wina. Samego Siebie daje nam pokarm,  by nie zginęła nasza wiara, by nie umarło nasze życie duchowe. Jakże wielu w to nie wierzy, dla jak wielkiej liczby wierzących to pokarm tylko przez kilka dni w roku, jak wielu nie widzi życia duchowego, tylko akcentują życie zewnętrzne.

.
        Dziś Jezus mówi, że nie ma możliwości życia, zbawienia, jeśli nie będzie pokarmu chlebem Eucharystycznym.

.
Ne ma prawdziwego życia duchowego, religijnego, nie ma zjednoczenia z Bogiem, jeśli nie będzie Eucharystii,  częstej Komunii Świętej. 

.
      Nie możesz umrzeć. Korzystaj z pokarmu, jaki On zostawił dla Ciebie. Korzystaj aby żyć, aby być zjednoczonym z Bogiem.

.

ks. Wiesław Pietrzak SCJ

czytaj więcej...