Aktualności

2015-09-22 22:55

Ewangelia na każdy dzień – 23 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  9,1-6

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”.
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Komentarz do Ewangelii:

Modlitwa o uzdrowienie

Władza nad złymi duchami i chorobami, którą otrzymali apostołowie, jest dalej obecna w Kościele. W szczególny sposób otrzymują ją na mocy święceń kapłani, a wśród nich egzorcyści. Także wszyscy ochrzczeni są zaproszeni do modlitwy o zdrowie – duszy i ciała. Nie zostaniemy uzdrowieni, jeśli nie będziemy o to prosili. Bóg nie będzie działał wbrew naszej woli. Modlimy się o zdrowie dla siebie samych, ale także modlimy się za osoby, które się nam powierzają. Nie zaniedbujmy w naszym życiu duchowym modlitwy wstawienniczej. Polecajmy Bożemu miłosierdziu naszych bliźnich. Ofiarujmy za nich nasze cierpienia i krzyże. Bogu szczególnie miłe są modlitwy jednych za drugich.

.

Panie, powierzam Ci tych wszystkich, którym trudno jest uwierzyć w moc Twojego słowa. Proszę, abyś pozwolił im doświadczyć, jak przemieniająca jest Twoja miłość.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...