Aktualności

2015-09-22 08:52

Ewangelia na każdy dzień – 22 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  8,19-21

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Komentarz do Ewangelii:

Być bratem Jezusa

Jezus sprawę stawia jasno. Aby zyskać miano jego brata, wystarczy słuchać słowa Bożego i wprowadzać je w czyn. Słowo brat oznacza kogoś, kto jest bardzo blisko. Łączą go więzi pokrewieństwa i wspólne dziedziczenie majątku. Przyjście Syna Bożego na ziemię zmieniło relację człowieka do Boga. W czasach Starego Testamentu, Bóg Jahwe był dla człowieka kimś odległym. Izraelici nie mogli nawet wymawiać Jego imienia na głos. Grzech, który wkradł się w ludzkie serce, nie pozwalał człowiekowi zbliżać się do Boga. Dopiero Chrystus i Jego odkupieńcza śmierć oraz zmartwychwstanie zmieniło tę relację. Warto zatem skorzystać z tej szansy i zyskać miano brata Jezusa.

.

Panie, powierzam Ci tych wszystkich, którym trudno jest uwierzyć w moc Twojego słowa. Proszę, abyś pozwolił im doświadczyć, jak przemieniająca jest Twoja miłość.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...