Aktualności

2015-01-22 10:11

Ewangelia na każdy dzień – 22 stycznia

Ewangelia wg. św. Marka 3, 7-12

.
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

 .

Komentarz do Ewangelii:

Czyn czy słowo

Za Jezusem szło wielkie mnóstwo ludu. Ten sukces Zbawiciela powinien nas napawać wielką radością. Czy ja zawsze idę za Jezusem?

.

           I za mną mogą iść tłumy ludzi. Każdy czyn, każde słowo nie kończy na sobie samym. Czyn czy słowo – czy będzie o zabarwieniu dobra lub zła – pada jak ziarno, jak iskra w czyjeś serce i go kształtuje. Czy moje życie prowadzi innych do Jezusa, czy raczej oddalam innych od Niego?

.

ks. Jerzy Mondel SCJ

czytaj więcej...