Aktualności

2015-05-22 09:27

Ewangelia na każdy dzień – 22 maj

Ewangelia wg. św. Jana    21,15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.
I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś owce moje”.
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

Komentarz do Ewangelii:

Gorliwa modlitwa chrześcijanina

Miłość jest fundamentem naszej relacji z Bogiem. Jezus pyta Piotra na pierwszym miejscu o to, czy wierzy w Niego, czy zachowuje przykazania, czy jest zdolny do wyrzeczeń dla Niego. Pytanie Syna Bożego jest proste: Czy mnie miłujesz? Boski Mistrz uświadamia nam, że najważniejsza jest miłość. Od dniej bierze początek wszystko inne. To dzięki niej jesteśmy zdolni, aby tak naprawdę pójść za Jezusem i powierzyć Mu swoje życie. Kochać oznacza zapomnieć o sobie i postawić na pierwszym miejscu dobro kochanej osoby. Kochać Boga oznacza dać się przez Niego poprowadzić i stać się Jego narzędziem.

.

Panie, w Twoje ręce oddaję moje życie. Pragnę, abyś Ty mnie prowadził przez życie. Moja odpowiedź jest prosta: Ty wiesz, że Cię miłuję.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

 

 

czytaj więcej...