Aktualności

2015-06-22 06:39

Ewangelia na każdy dzień – 22 czerwiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   7,1-5

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: «Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka», gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.

Komentarz do Ewangelii:

Wolny od obłudy

Jezus piętnuje obłudę i postawy prowadzące do fałszywych osądów. Grzechy te uderzają przede wszystkim w relacje międzyludzkie i niszczą miłość. Wsłuchując się w przestrogi Jezusa, warto zadać sobie pytanie o to, kim jestem. Czy nie stanąłem po stronie obłudników i tych, którzy czyhają jedynie na potknięcia drugiego człowieka. Czasem rany, jakie zadali mi inni, mogą powodować moje rozgoryczenie i rozczarowanie, a w efekcie rozbudzić we mnie chęć zemsty i odwetu. Przebaczenie jest zawsze możliwe. Nawet wtedy, gdy po ludzku wydaje się ono niemożliwe, Bóg może uzdolnić mnie do niego. Trzeba tylko tego chcieć i o to z pokorą prosić.
.
Ty wiesz, Panie, jakie jest moje serce. Ty nasz wszystkie moje zranienia i ich źródła. Proszę, uzdrów moje serce i uczyń mnie człowiekiem szczerym i wolnym od obłudy.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...