Aktualności

2015-01-21 10:06

Ewangelia na każdy dzień – 21 stycznia

Ewangelia wg. św. Marka 3, 1-6

.
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku! A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

.

Komentarz do Ewangelii:

Uzdrowienie

Zastanawiam się dzisiaj, kogo bardziej chciał uzdrowić Jezus: tego człowieka, który miał uschłą rękę czy zatwardziałe serca faryzeuszów? Z tekstu dzisiejszej Ewangelii wynika, że więcej uwagi poświecił On faryzeuszom – to do nich kieruje więcej słów, to ich zachowanie wzbudza w Nim silne emocje, to na nich zatrzymuje swoje spojrzenie pełne wzburzenia i bólu. To w końcu oni przekraczają Prawo, bo oskarżają Jezusa o rzecz dobrą, na którą to Prawo pozwalało. W szabat bowiem wolno czynić dobro, wolno ratować życie ludzkie (niektórzy, nawet bardzo radykalni uczeni żydowscy dopuszczali możliwość wojny obronnej w szabat).

.
       Jezus pragnie uzdrowić nie tylko rękę – swego rodzaju symbol możliwości działania, czynienia dobra – On widzi poranione, zatwardziałe serca faryzeuszy i pragnie z całą swoją miłością dotrzeć przede wszystkim do nich, bo to one najbardziej jej potrzebują! Niestety bez woli człowieka Jezus nie dotknie jego serca. Dlatego rodzi się bezsilny gniew.

.
        Co się dzieje z moim sercem? Zróbmy sobie dzisiaj taki sprawdzian: zobaczmy, jak patrzymy na drugiego człowieka – oczami Jezusa czy faryzeuszów? Widzę ludzką biedę i brata/siostrę w potrzebie, którym mogę pomóc, czy widzę raczej zagrożenie moich zasad bezpieczeństwa, pogwałcenie praw do ciepłego gniazdka egoizmu?

.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

czytaj więcej...