Aktualności

2014-11-21 10:05

Ewangelia na każdy dzień – 21 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48

.

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej.

Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

.

Komentarz do Ewangelii:

.

W zachwycie

.

Ewangelia mówi nam dziś „ z zapartych tchem”, czyli w zachwycie, z podziwem, w zauroczeniu.

.

Tak tłum słuchał Jezusa przemawiającego w świątyni.  Wcześniej powyrzucał tych, którzy uczynili z domu modlitwy jaskinię zbójców.

.

Aby w zachwycie słuchać Boga, aby serce było świątynią, domem modlitwy – najpierw ja sam muszę oczyścić, wyrzucić, to co przeszkadza. Uczynić to muszę z odwagą i determinacją, jak Jezus.

.

Zachwyt Jezusowym nauczaniem był tak wielki, że wrogo nastawieni, planujący odebrać Mu życie nie mieli odwagi wystąpić przeciw Jezusowi. To owoc jasności i przejrzystości Jego nauki. To owoc świadectwa i jednoznacznego opowiedzenia się za tym, co należy do Boga.

.

W zachwycie słuchajmy i my Jezusa, w zachwycie obserwujmy Jego jednoznaczne zachowanie i opowiedzenie się po stronie prawdy. W świecie pełnym zamętu w poglądach, sądach i opiniach, tylko zachwyt Jezusem, który nigdy nie poddał się kompromisowi może umocnić nasze wyznanie wiary w to, że Bóg i dla nas jest Najważniejszy.

.

ks. Wiesław Pietrzak SCJ

czytaj więcej...