Aktualności

2015-07-21 08:40

Ewangelia na każdy dzień – 21 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   12,46-50

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”.
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Komentarz do Ewangelii:

Jezus moim bratem

Jeśli staram się pełnić wolę Bożą, otrzymuję przywilej bycia bratem, siostrą czy matką Jezusa. Syn Boży podnosi człowieka do najwyższej godności, jaką można wyobrazić sobie na ziemi. Dla Jezusa nie jesteśmy kimś mało znaczącym, na kogo Zbawiciel patrzy z góry. Takie podejście Boga do nas, jest dla nas zobowiązaniem. Brat, siostra czy matka to osoby, które podchodzą do drugiego człowieka z troskliwą miłością. Nie wynoszą się, ale zawsze szukają dobra. Jezus uczy nas braterstwa i solidarności międzyludzkiej.
.
Jezu, Ty pozwalasz mi nazywać siebie bratem. Dziękuję Ci za tę łaskę i modlę się za wszystkich moich braci i siostry na ziemi, aby panowała miedzy nimi wzajemna zgoda i pokój.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...