Aktualności

2015-08-20 09:19

Ewangelia na każdy dzień – 20 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   22,1-14

„Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
« Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Komentarz do Ewangelii:

Właściwe rozeznanie

Możemy ze zdziwieniem zapytać, jak to możliwe, że ludzie zaproszeni na wystawną ucztę nie przyszli na nią. Uznali, że inne sprawy są dla nich ważniejsze, źle rozeznali sytuację. W życiu duchowym bardzo ważne jest rozeznanie. Potrzebujemy światła Ducha Świętego, aby wybierać to, co jest dla nas dobre. Najważniejszym środkiem do rozeznania woli Bożej jest modlitwa. Gdy się modlimy przed podjęciem ważnej decyzji życiowej, Bóg, który chce naszego dobra, z pewnością w sobie właściwi sposób ukierunkuje nas i nie pozostawi naszej prośby bez odpowiedzi.
.

Duchu Święty, który jesteś nam dany, abyśmy z Twoją pomocą rozeznawali wolę Bożą, oświeć moje serce, umysł i wolę, aby decyzje, które podejmuję w życiu, były właściwe.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...