Aktualności

2015-05-20 10:02

Ewangelia na każdy dzień – 20 maj

Ewangelia wg. św. Jana    17,11b-19

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Komentarz do Ewangelii:

Wpatrzeni w niebo…

Czasem słyszę od ludzi: „Proszę księdza ja nie pasuję do tego świata…” I wtedy zawsze uśmiecham się i myślę sobie; „i chwała Bogu!” Jesteśmy tu tylko na chwilę, w dodatku obarczeni nienawiścią świata z tego powodu, że należymy do Jezusa. Potrzeba więc, byśmy odpowiadając na wezwanie z Księgi Rodzaju czynili sobie ziemię poddaną, ale nie zapominając o tym, by nieustannie wpatrywać się w niebo.

.

ks. Michał Olszewski SCJ

czytaj więcej...