Aktualności

2015-07-20 09:36

Ewangelia na każdy dzień – 20 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   12,38-42

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: „Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”. Lecz On im odpowiedział:
„Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon”.

Komentarz do Ewangelii:

Czas niepewności i poranek Zmartwychwstania

Trzy dni i trzy noce, które rozciągają się pomiędzy Golgotą a pustym grobem były czasem niepewności i lęku dla uczniów Chrystusa. Kim był tak naprawdę Jezus z Nazaretu? Czy Dwunastu popełniło błąd, idąc za Nim? Takich i podobnych pytań mogło być jeszcze wiele. Bóg poprzez trudne i niezrozumiałe wydarzenia uczy nas cierpliwości i zaufania. Doświadczamy z naszym życiu czasu niepewności i oczekiwania. Nieraz dane jest nam przeżyć sytuacje, które układają się nie po naszej myśli. Pamiętajmy o trzech dniach niepewności, ale i o poranku Zmartwychwstania.
.
Oto stoję, Panie, przed Tobą i proszę, abyś pomógł mi zrozumieć trudne i nieprzewidywalne sytuacje, które spotykają mnie w życiu. Wiem, że Ty mnie nigdy nie opuścisz.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...