Aktualności

2015-04-20 07:46

Ewangelia na każdy dzień – 20 kwietnia

Ewangelia wg. św. Jana 6, 22-29

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Komentarz do Ewangelii:

Dzieło Boga

Ale jest na to wszystko lekarstwo. To Jezus Chrystus Eucharystyczny – to ów „pokarm, który trwa na wieki”. Tylko potrzeba, aby dzisiejszy człowiek nie mierzył wszystkiego przez pryzmat czasu, który – jak mówi przysłowie – jest pieniądzem.

.

       Jeśli chcesz wyzbyć się egoizmu i nauczyć się prawdziwej Bożej miłości, która przecież jest łaską, to znajdź czas na to, aby Chrystusa nawiedzić w pustym kościele, aby Go adorować i „marnować” z Nim czas. A zobaczysz, że ani jedna sekunda twojej z Nim obecności zmarnowana nie będzie. Ale pozwól Jemu być z tobą. Nie szukaj Go jedynie dlatego, bo jadłeś chleb do sytości, czy doznałeś uzdrowienia, a może inny cud dotknął twojego serca. Pozwól Jezusowi na to, że będzie z tobą, że przeniknie każdą chwilę twojego życia, każdą jego rzeczywistość: od momentu, gdy otworzysz oczy, do chwili, gdy udasz się na spoczynek. Przeżyj tak jeden dzień swojego życia, a może się okazać, że będzie to najpiękniejszy z twoich dni.

.

ks. Dariusz Lewczak SCJ

czytaj więcej...