Aktualności

2015-06-20 06:53

Ewangelia na każdy dzień – 20 czerwiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   6,24-34

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkie potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Komentarz do Ewangelii:

Uczciwe życie

Jezus wyraźnie ostrzega swoich uczniów, że nie mogą służyć Bogu i mamonie. Złudne jest myślenie, że uda nam się pogodzić służbę Bogu i służbę wartościom tego świata. Opatrzność Boża troszczy się tylko o takiego człowieka, który prawdziwie oddaje swoje życie Bogu. Podwójna moralność, faryzeizm i hipokryzja nie mogą podobać się Bogu. Żyć Ewangelią oznacza żyć w prawdzie. Możemy w wyniku naszych słabości popełniać różne grzechy, ale jeśli szczerze staniemy przed Bogiem, żałując za nie i uznając swoją grzeszność, na pewno otrzymamy przebaczenie.
.
Panie, oto staję przed Tobą w pokorze, prosząc o wybaczenie moich grzechów. Chcę żyć uczciwie i czynić dobro. Proszę, udziel mi swojego błogosławieństwa.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...