Aktualności

2015-01-19 10:30

Ewangelia na każdy dzień – 19 stycznia

Ewangelia wg. św. Marka 2, 18-22

 .
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków.

 .

Komentarz do Ewangelii:

Post od „fejsa”

Jezus mówi dzisiaj o poście. Jestem przekonany, że 99% z nas słowo post kojarzy z niejedzeniem?  Czy post to tylko wstrzemięźliwość w spożywaniu pokarmów? Oczywiście,  że nie. Post to po prostu doświadczenie jakiegoś braku. Odmawiam sobie czegoś, co sprawia mi przyjemność: słodyczy,  alkoholu,  papierosów, telewizji,  Internetu . itp. Aby doświadczyć pewnego „nienasycenia”, które tak naprawdę może wypełnić sam Bóg, a nie np. ” fejsbóg”.

.

ks. Piotr Cmielecki SCJ

czytaj więcej...