Aktualności

2015-06-19 05:43

Ewangelia na każdy dzień – 19 czerwiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   6,19-23

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność”.

Komentarz do Ewangelii:

Wybrać światłość

Bardzo ważne jest ustalić sobie w życiu priorytety, czyli to co dla mnie jest najważniejsze. Jezus zachęca swoich uczniów, aby gromadzili skarby w niebie, a nie na ziemi. Chodzi o to, aby nie stać się materialistą, który patrzy jedynie na to, aby samemu jak najwięcej posiadać. Zachłanność jest bardzo złą cechą. Prowadzi człowieka do egoizmu i każe mu myśleć jedynie o sobie samym. Człowiek, który wchodzi na drogę światłości, będzie musiał pokonać wiele trudności i dźwigać niejeden krzyż. Może jednak być pewien, że idzie właściwą drogą i dojdzie do Chrystusa, który go zbawi.
.
Panie, strzeż mnie od pokusy materializmu i zaufania jedynie sobie samemu. Umocnij mnie na drodze światłości i dodaj mi siły, gdy spotykają mnie życiowe trudy.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...