Aktualności

2015-08-18 09:08

Ewangelia na każdy dzień – 18 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   19,23-30

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”.
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: „Któż więc może się zbawić?”
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”.
Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”

Komentarz do Ewangelii:

Wolni od pieniądza

Jezus przestrzega nas, że bogaci z trudem osiągną Królestwo Niebieskie. Problemem nie jest posiadanie pieniędzy, ale sposób ich traktowania. Jeśli jesteśmy zniewoleni przez chęć gromadzenia pieniędzy i wartości materialne stawiamy na pierwszym miejscu, to z trudem osiągniemy Królestwo Niebieskie. Zwłaszcza we współczesnym społeczeństwie coraz trudniej jest pozostać odpornym na gromadzenie rzeczy materialnych. Wszechobecna reklama pobudza nasze potrzeby. Dlatego tym bardziej róbmy sobie rachunek sumienia, kontrolując regularnie nasz stopień przywiązania do wartości materialnych.
.

Panie, proszę Cię o taką duchową wolność, która nie pozwoli mi uzależnić się od rzeczy materialnych.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...