Aktualności

2015-03-18 07:45

Ewangelia na każdy dzień – 18 marca

Ewangelia wg. Jana 5,17-30

.
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

.
Komentarz do Ewangelii:

Dumny ze swojego Ojca

Jezus, jak żaden chyba z synów, broni prawdy o swoim Ojcu. W dyskusji z Żydami koryguje ich wyobrażenia o swoim Ojcu. Tak jak dzieci potrafią się czasem wyzywać pod adresem swoich rodziców, zarówno matki i ojca, tak Jezus, przeciwnie, jak kochający syn, broni godności swojego Tatusia przed tymi, którzy wyobrażenie o Nim mają błędne (może niektórzy nawet nie z własnej winy).

.
Czy we mnie, dziecku Bożym, jest choć odrobina dumy z Boga Ojca? Czy staję w obronie Tego, który dał i podtrzymuje me życie? Czy rozgłaszam innym prawdziwy obraz Boga, mojego najlepszego Taty?

.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

 

czytaj więcej...