Aktualności

2015-09-17 08:58

Ewangelia na każdy dzień – 17 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  7,36-50

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.
Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.
On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”.
„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”
Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.
On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.
Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”.
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Komentarz do Ewangelii:

Ogrom przebaczającej miłości

Ludzie pokorni i uznający swoją słabość otrzymują od Boga przebaczenie grzechów. Tajemnica Bożego miłosierdzia opiera się na przebaczeniu. Człowiek, który doświadcza darowania grzechów, otrzymuje łaskę nowego życia. Mogą o tym opowiedzieć zwłaszcza ci, którzy podnieśli się ze szczególnie ciężkich grzechów. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii obmyła stopy Jezusowi i wytarła je włosami. To wyraz jej ogromnej wdzięczności za łaskę, którą otrzymała. Jezus nikogo nie pomija i daje szansę każdemu człowiekowi. Jednocześnie zaprasza nas także, abyśmy stali się ludźmi, którzy potrafią przebaczać, tak jak i Bóg nam wybaczył.

.

Jezu, naucz mnie wybaczać. Każdą krzywdę, której doświadczyłem albo którą doświadczam, składam Tobie, Panie, i ufam, że uzdrowisz moje zbolałe i poranione serce.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...