Aktualności

2015-08-17 09:33

Ewangelia na każdy dzień – 17 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   19,16-22

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”
Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.
Zapytał Go: „Które?”
Jezus odpowiedział: „Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”.
Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”
Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”.
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Komentarz do Ewangelii:

Duchowa wolność

Pieniądze są bożkiem, który dla wielu jest poważną przeszkodą w dojściu do Chrystusa, tak jak miało to miejsce w przypadku bogatego młodzieńca. W gruncie rzeczy był on dobrym człowiekiem, rygorystycznie przestrzegał prawa i oddawał cześć Bogu Jahwe. Jednak do pełnej doskonałości zabrakło mu tylko jednego: wolności od tego, co materialne. Może warto, abym czytając dzisiejszą Ewangelię, zatrzymał się na chwilę refleksji i pomyślał nad sobą samym: Jaki jest mój stosunek do tego, co posiadam? Czy aby na pewno mógłbym z tego wszystkiego zrezygnować, gdyby Jezus dziś mnie o to poprosił?
.

Jezu, dodaj mi odwagi i zdecydowania, abym na Twoją prośbę, by iść za Tobą, uczynił to bez oglądania się na dobra, które posiadam.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...