Aktualności

2014-11-17 10:40

Ewangelia na każdy dzień – 17 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 35-43

.

Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?
Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”.
Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

.

Komentarz do Ewangelii:

.

Dostrzeż

.

W dzisiejszej scenie przedstawionej przez św. Łukasza zadziwia mnie fakt, w którym to tłum stara się uciszyć niewidomego. Jakże przedziwna postawa zacietrzewionych w swoim egoizmie ludzi, którzy nie tylko nie widzą potrzebującego, ale zupełnie nie chcą go widzieć. Jakże często w dzisiejszym świecie pędzimy wraz z takim tłumem i nie chcemy dostrzegać tych, którzy w ciszy swojej biedy, choroby czy cierpienia krzyczą, ale tylko w sercu: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Trzeba nam uczyć się od Chrystusa postawy, która jest zupełnie przeciwna tłumowi. Otwartość serca na potrzeby biednych i ubogich, chorych i cierpiących… Tak żył Jezus, który dla każdego potrzebującego miał czas, otwarte serce i swoją miłość.

.

Jeśli my dzisiaj dostrzegając potrzebującego przyjdziemy mu z pomocą, to później on stanie w tłumie, który będzie szedł i wyśpiewywał chwałę Boga. Bo prawdziwa ewangelizacja i apostołowanie, to nie tyle głoszenie Ewangelii jedynie słowem, ale głoszenie jej swoim życiem i miłością dzieloną między tych zapomnianych i odrzuconych przez innych, ocenionych i osądzonych przez tłum, społeczeństwo, publikę… Czy znajdziesz siły, aby pójść pod prąd jak czynił to sam Chrystus?

.

ks. Dariusz Lewczak  SCJ

 

 

czytaj więcej...