Aktualności

2015-07-17 10:21

Ewangelia na każdy dzień – 17 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   12,1-8

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.
A On im odpowiedział:
„Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Komentarz do Ewangelii:

W łączności z ofiarą Jezusa

Przyjście Jezusa objawiło światu, czym jest Boże miłosierdzie. Ojciec posłał swojego Syna, aby przez śmierć i zmartwychwstanie odkupić ludzkość z grzechów. Odkupienie dokonało się przez cierpienie niewinnego. Ile razy buntujemy się, gdy dzieje się w naszym życiu jakaś niesprawiedliwość. Trudno jest nam przyjąć i zaakceptować cierpienie. Ale może właśnie w takich chwilach warto przywołać sobie obraz Jezusa niesłusznie skazanego na śmierć, ubiczowanego i ukrzyżowanego. Nie buntować się wobec cierpienia, ale ofiarować je w łączności z cierpieniem Jezusa. I pamiętać, że ofiara ta odkupiła świat.
.
Jezu, niesłusznie skazany na śmierć. Przyjmij cierpienia, które przeżywam, i włącz je w ofiarę krzyża, która odkupiła świat. Niech moje cierpienie przeżywane w łączności z Tobą przyniesie duchowe owoce.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

.

czytaj więcej...