Aktualności

2015-05-16 07:48

Ewangelia na każdy dzień – 16 maj – św. Andrzeja Boboli

Ewangelia wg. św. Jana   17,20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Komentarz do Ewangelii:

W zgodzie

To Oni pierwsi mają stanowić jedno!! Kapłani księża mają żyć w zgodzie, mają się wspierać i dążyć do pokoju między sobą. Ich życie ma być oparte na Jezusie i na Bogu Ojcu. Apostoł dzisiejszego wieku ma być przede wszystkim wierny Bogu. A Duch Świety powie im, co mają mówić, aby dzięki temu Słowu ludzie też uwierzyli,  iż są naprawdę powołani, iż są z ludzi wzięci i do ludzi posłani. Bo miłość Boża ma być w nich! A co dzisiaj się dzieje? Ta jedność zastąpiona często chęcią posiadania,  najlepszym samochodem. To trwanie w Chrystusie jest trwaniem przy pieniądzu,  aby tylko mieć, by czasem mi nie zabrakło. Ta Miłość Chrystusowa zamieniona na szukaniu innej przyziemnej miłości. Tak światu trudno uwierzyć,  bo widzą często pychę i wywyższanie się ponad wiernych. Co się stało z dzisiejszymi apostołami? Są jeszcze Panie wierni Twoi uczniowie, ale oni wiedzą że Królestwo Boże jest w nich,  a nie w tym,  co mają!

.

ks. Maciej Rutkowicz SCJ

czytaj więcej...