Aktualności

2014-12-16 08:23

Ewangelia na każdy dzień – 16 grudnia

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 28-32

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten odpowiedział: „Idę, panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

 

Komentarz do Ewangelii:

 

 

Najlepiej być trzecim synem


Stare porzekadło mówi: „Lepiej późno, niż wcale”. Dzisiejsza Ewangelia zdaje się potwierdzać słuszność tego porzekadła. Nawiązuje jednak do innej jeszcze ważnej prawdy. Tej mianowicie, że obecne nasze życie dane nam jest dla opamiętania i definitywnego wyboru dobra, a odrzucenia zła. Gorzej, jeśli owo opamiętanie pójdzie w przeciwną stronę, jak u pierwszego syna z przypowieści.
Jest jeszcze trzeci syn – Syn Boży, Jezus. On mówi „Idę, Ojcze” i idzie. Bierzmy przykład z Niego. Naśladujmy Jego, a wtedy żadne opamiętanie nie będzie nam potrzebne.

 

 

Mieczysław Łusiak SJ

czytaj więcej...