Aktualności

2015-06-16 06:44

Ewangelia na każdy dzień – 16 czerwiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Komentarz do Ewangelii:

Czy przerywanie jest zabronione?

  Dlaczego miłość nieprzyjaciół jest taka ważna? Po pierwsze, przebaczenie jest drogą otwierającą nam przystęp do Ojca. Jeśli ktoś nie potrafi przebaczyć, jeśli trwa w swojej zawziętości i podtrzymuje tkwiące w nim urazy, to nawet kiedy będzie próbował stanąć przed Bogiem w modlitwie, będzie myślał nie o Nim, ale o doznanej przykrości. Po prostu brak przebaczenia drugiemu człowiekowi czyni człowieka niezdolnym do stanięcia przed Bogiem.

.
      Po drugie, Jezus w Ewangelii zauważa: Jeśli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Wtedy niczym nie różnicie się od innych, którzy zachowują się zgodnie z odruchem „oko za oko”. Miłość nieprzyjaciół jest papierkiem lakmusowym naszej wiary. Stosunek do nieprzyjaciół wyróżnia nas, chrześcijan, spośród innych! Chrześcijaństwo jest czymś więcej niż odruchami natury!

.
        Po trzecie, odwet rodzi odwet. Kiedy kilkulatek podczas zabawy wyrywa koledze zabawkę, ten rozzłoszczony odbiera mu ją i… wkrótce obydwaj popychają się, krzyczą i biją. Historia dostarcza nam wielu przykładów niszczącej siły odwetu (por. wydarzenia w Rwandzie czy w dawnej Jugosławii). Na mniejszą skalę to samo może się dziać w rodzinach, między sąsiadami czy współpracownikami – a rezultatem jest zawsze bardziej lub mniej zniszczone życie.

.
        Dlatego potrzeba kogoś, kto przez przebaczenie przerwie tę spiralę przemocy. Wielki amerykański obrońca praw człowieka Martin Luther King wypowiedział na ten temat zdumiewające słowa: „Przykazanie miłości nieprzyjaciół nie jest bynajmniej nakazem utopijnego marzyciela, lecz czymś absolutnie nieodzownym dla naszego przetrwania. Miłość okazywana nawet nieprzyjaciołom to klucz do rozwiązania problemów naszego świata”.

.

ks. Dariusz Mroczek SCJ

czytaj więcej...