Aktualności

2014-11-15 10:55

Ewangelia na każdy dzień – 15 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 1-8
.
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:
„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał».
Lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie»”.
I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
.
Komentarz do Ewangelii:
.

Obroń mnie

.
Modlitwa rodzi się z wiary. Bóg pragnie, abyśmy wytrwale, z zaufaniem powierzali Mu nasze troski i potrzeby. Modlitwa rodzi się także z pokory, czyli ze świadomości, że sami nie wygramy ze złem, kłamstwem, grzechem. Potrzebujemy Kogoś silniejszego, kto nas po prostu obroni przed przeciwnikiem. Jezus, aby uwolnić nas spod władzy zła, oddał za nas swoje życie. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokazał nam, że Bóg to Ojciec troszczący się o swoje dzieci, a nie bezlitosny sędzia. Tylko czy my mamy wystarczającą wiarę i pokorę, aby przyjść do Boga i prosić z ufnością: „Obroń mnie”.
 .
Jezu, obroń mnie przed moją pychą i samowystarczalnością. Obroń przed egoizmem i chciwością. Obroń przed wszelkim złem..

s. Anna Maria Pudełko AP

 

czytaj więcej...