Aktualności

2015-08-14 08:04

Ewangelia na każdy dzień – 14 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   19,3-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”
On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.
Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”
Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.
Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”.
Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje”.

Komentarz do Ewangelii:

Jedność w miłości

Piękno małżeństwa opiera się na jedności dwojga osób – mężczyzny i kobiety. Jedność, która wypływa z miłości, jest darem Boga. Gdy dwoje ludzi, stając przed ołtarzem, ślubują sobie miłość aż do śmierci i uczciwość małżeńską, Bóg wkracza w ich życie, dając im wszelkie potrzebne łaski do realizacji tego powołania. Niestety Szatan będzie czyhał, aby małżonków skłócić ze sobą i doprowadzić do rozbicia związku. Dlatego małżonkowie powinni codziennie pielęgnować swoją jedność: powierzając się Bogu na modlitwie i budując wzajemną relację, opierając ją na wzajemnym szacunku i miłości.
.

Panie, powierzam Ci wszystkich małżonków, a zwłaszcza tych, którzy przeżywają kryzys i jest im trudno. Dopomóż im pokonać trudności, niech na nowo rozbłyśnie ich wzajemna miłość.  

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...