Aktualności

2015-02-14 09:50

Ewangelia na każdy dzień – 14 luty

Ewangelia wg. św. Łukasza   10, 1-9

.

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

.

Komentarz do Ewangelii:

Pokój wewnętrzny

Misja uczniów Jezusa związana jest z głoszeniem słowa Bożego i uzdrawianiem chorych. Owocem tego działania jest wewnętrzny pokój, jaki otrzymują ci, którzy przyjmą nauczanie Jezusa. Wewnętrzny pokój jest znakiem tego, że łaska, jaką otrzymujemy, pochodzi od Boga i jest dla nas dobra. Nie oznacza to jednak, że człowiek wierzący nie będzie doświadczał w swoim życiu krzyży. Tego Bóg nie obiecuje. Przypatrz się życiu świętych. Byli wśród nich również męczennicy. Cierpieli i oddawali swoje doczesne życie za Chrystusa. Czynili to zawsze w duchu wewnętrznego pokoju, do tego stopnia, że budziło to zdumienie wśród ich oprawców.
.
Panie, Ty chcesz obdarować mnie łaską, która wzmocni moją wiarę i obdarzy mnie wewnętrznym pokojem. Daj mi Ducha Świętego, który uzdolni mnie to przyjęcia tego cudownego daru.
.

 ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...