Aktualności

2015-07-14 08:29

Ewangelia na każdy dzień – 14 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   11,20-24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

Komentarz do Ewangelii:

Pragnienie nawrócenia

Nawrócić się oznacza zmienić sposób postępowania, tak aby żyć bardziej duchem Ewangelii. Jezus podkreślił w swoim nauczaniu znaczenie dwóch przykazań: słuchać Boga i kochać bliźniego. Są to dwa fundamenty naszej wiary, a ich zachowywanie gwarantuje zbawienie. Jeśli człowiek stara się ze wszystkich swoich sił je zachowywać, to otrzyma także od Boga potrzebne łaski, które wspomogą go na tej drodze. Jezus nie mógł dokonać wielu cudów, bo ludzie nie chcieli się nawrócić. Nie wzbudzili w sobie nawet postanowienia, aby żyć duchem przykazań miłości Boga i bliźniego i trwali w dotychczasowym błędnym postępowaniu.
.
Panie, jestem niedoskonałym człowiekiem i brakuje mi wytrwałości w dobrych postanowieniach. Umocnij mnie swoją łaską i okaż mi swoje miłosierdzie.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...