Aktualności

2015-08-13 09:17

Ewangelia na każdy dzień – 13 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   18,21-19,1

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Komentarz do Ewangelii:

Przebaczyć, aby uzdrowić

Przebaczenie jest fundamentalne w nauczaniu Jezusa. Wskazana przez niego liczba: siedemdziesiąt siedem razy oznacza, że przebaczać mamy zawsze. Bóg przebacza nam nasze grzechy nieskończenie wiele razy, ale od nas też wymaga, abyśmy przebaczali naszym bliźnim. Gdy modlimy się o uzdrowienie wewnętrzne, zaczynamy zawsze od postawienia sobie pytania: Czy przebaczyłem już krzywdy, które mnie zraniły. Czasem okazuje się, że po ludzku takie przebaczenie jest ponad nasze siły. Dlatego prosimy Jezusa, aby nas uzdolnił do przebaczenia. Aby wkroczył w tę sytuację z przeszłości, która była raniąca. Jezus tę moc posiada i może nas uzdrowić.
.

Panie, powierzam Ci moje życie i sytuacje z przeszłości, które mnie zraniły. Proszę, abyś swoją drogocenną krwią obmył moje rany i uzdolnił mnie do przebaczenia.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...