Aktualności

2015-08-12 07:37

Ewangelia na każdy dzień – 12 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   18,15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Komentarz do Ewangelii:

Upominać z szacunkiem

Upominanie nie jest rzeczą przyjemną i często nastręcza trudności tak jednej, jak i drugiej stronie – temu, kto upomina, i upominającemu. Jezus zwraca uwagę na rzecz bardzo ważną: aby przy upominaniu nikogo nie poniżyć. Chodzi o dobro osoby, o to, aby ją pozyskać, a nie zniszczyć. Dlatego proponuje, aby upominać najpierw w cztery oczy. Dopiero, gdy to nie skutkuje, rozciągnąć to na dwie lub trzy osoby (które też mogą zobiektywizować osąd). Naszym powołaniem jest zawsze troska o drugiego człowieka i o jego zbawienie. Czyńmy to z szacunkiem i miłością.
.
Jezu, polecam Twojemu miłosierdziu wszystkie osoby, które pobłądziły w swoim życiu i wciąż nie potrafią uznać swoich błędów. Dotknij ich serc swoją uzdrawiającą łaską.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...