Aktualności

2015-03-12 08:36

Ewangelia na każdy dzień – 12 marca

Ewangelia wg. św. Łukasza  11, 14-23

.

Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.

.

Komentarz do Ewangelii:

Kto nie jest…

  „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko mnie” – słowa Jezusa Chrystusa są chyba bardzo klarowne. Kiedy człowiek jest przeciwny Jezusowi? Kiedy nie jest tam, gdzie jest Chrystus. Pan Jezus jest wszędzie tam, gdzie głosi się prawdę, gdzie zabiega się o sprawiedliwość, gdzie świadczy się miłosierdzie itd. Niełatwe są to słowa i niełatwo być prawdziwym uczniem i przyjacielem Jezusa.

.

 Okażmy swoją obecność w sprawach, które są bliskie Chrystusowi.

.

ks. Jerzy Mondel SCJ

czytaj więcej...