Aktualności

2015-05-12 06:41

Ewangelia na każdy dzień – 12 maj

Ewangelia wg. św. Jana   16,5-11

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony”.

Komentarz do Ewangelii:

Anty-smutek…

Pan Jezus dobrze wiedział co znaczy uczucie smutku. Wiele razy to uczucie Mu towarzyszyło. Gdy Żydzi nie rozumieli Jego nauczania, gdy odszedł bogaty młodzieniec, gdy znieważano Świątynię, gdy w końcu zdradzał Judasz czy zapierał się Go Piotr… Apogeum tego smutku przeżywał w Ogrójcu i na krzyżu. Dlatego znając ludzką naturę, nie chciał, byśmy pozostali bez Pocieszyciela. Nie chciał nas smutnych, stąd posyła nam Ducha Świętego, by rozradować nasze serca.

.

ks. Michał Olszewski SCJ

czytaj więcej...