Aktualności

2015-08-11 08:21

Ewangelia na każdy dzień – 11 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   18,1-5.10.12-14

Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
„Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”.

Komentarz do Ewangelii:

Ku spotkaniu

Pośród wad, które bardzo przeszkadzają człowiekowi w dojściu do Jezusa, są pycha i egoizm. Dzisiejsze społeczeństwo stawia na promocję. Na różne sposoby promuję się towary, idee i osoby. Młodych ludzi uczy się autoprezentacji. Wszystko po to, aby przebić się na konkurencyjnym rynku. A Jezus mówi do apostołów: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci…”. Cechą dziecka jest jego spontaniczna ufność. Dziecko w sposób naturalny dąży do spotkania. Jeśli nie zostało wcześniej zranione, będzie z radością przyjmowało każda nową osobę. Uczmy się od dzieci takiej właśnie postawy. Jezus przyszedł po to, aby ludzi ze sobą na nowo połączyć
.
Panie, modlę się za tych wszystkich, których niszczy własna ambicja i pycha. Przemień ich serca, aby na nowo odkryli wartość skromności i naturalnej życzliwości.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...