Aktualności

2015-03-11 08:05

Ewangelia na każdy dzień – 11 marca

Ewangelia wg. św. Mateusza   5, 17-19

.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

.

Komentarz do Ewangelii:

Wypełnienie

Jezus nie przeszedł na świat, żeby zakwestionować to, czego nauczali wcześniejsi prorocy, tylko przyszedł, aby wypełnić to, co było zapowiadane i przepowiadane przez tysiące lat. Jezus także potwierdził ważność przykazań Bożych, które zostały objawione Narodowi Izraelskiemu. I dlatego my jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Bożych przykazań. Można powiedzieć, że Bóg, dając nam przykazania,  dał nam instrukcję obsługi. Dobrze wiemy, co dzieje się, kiedy coś kupimy i nie stosujemy się do instrukcji danej nam od producenta. Ta rzecz po prostu zaczyna nam się  z czasem lub od razu rozsypywać. I tak może stać się z życiem człowieka, który nie żyje zgodnie ze swoją instrukcją obsługi, daną nam od Stwórcy w postaci przykazań. Bóg jest naszym Producentem i dlatego zna nas najlepiej. To nie człowiek wymyślił Boga, ale Bóg wymyślił człowieka i z miłości dał mu  przykazania, żeby nie rozsypywało się jego  życie.

.

kl. Andrzej Surdykowski

czytaj więcej...