Aktualności

2015-06-11 06:22

Ewangelia na każdy dzień – 11 czerwiec

Ewangelia wg. św. Mateusza    10,7-13

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

Komentarz do Ewangelii:

Bóg obecny przez dobre czyny

Jezus dziś daje nam konkretne zadania: „idźcie, uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, wypędzajcie”. To jest zadanie każdego z nas. Mamy dzielić się wiarą, dzielić się dobrem. To jest Boży dar, który musi być rozwijany, pomnażany. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Ważna jest przede wszystkim moja postawa, moje życie, słowa, uczciwość, życzliwość, czas dla drugiego człowieka, pomoc, wsparcie. 

.

Bóg jest obecny przez moje dobre czyny.

.

Dziękuję Ci, Panie, że wzywasz mnie do współpracy.

.

Proszę, prowadź mnie, daj odwagę i otwartość na człowieka.

ks. Adam Pawlak SCJ

czytaj więcej...