Aktualności

2015-07-10 09:59

Ewangelia na każdy dzień – 10 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   10,16-23

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy”.

Komentarz do Ewangelii:

Nowy horyzont

Wiara nie uwalnia człowieka od cierpienia. Jezus musiał doświadczyć odrzucenia, ubiczowania i ukrzyżowania. Wszyscy apostołowie, z wyjątkiem św. Jana, oddali życie za Chrystusa. Boski Mistrz nie obiecuje swoim uczniom bezproblemowego życia. Wyznacza im jednak nowy horyzont, z perspektywą na pusty grób, poranek Zmartwychwstania i zesłanie Ducha Świętego. Jeśli dadzą się poprowadzić tą drogą i wytrwają na niej, otrzymają przywilej wejścia do Królestwa Niebieskiego. Cierpienie przeżywane w łączności z Chrystusem nie pozostaje bezowocne, ale wyprasza wiele łask.
.
Panie, wiem, że tym, którzy za Tobą pójdą, nie obiecujesz łatwego życia. Zapewniasz jednak, że droga, po której idą, jest pewna i prowadzi do zbawienia. Umocnij mnie na tej drodze i daj mi wytrwałe serce.
.
ks. Mariusz Krawiec SSP
czytaj więcej...