Aktualności

2015-04-30 12:56

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 30 kwietnia

EWANGELIA (J 13,16-20)

Zdarza się, że grupa parafian nie zgadza się na przeniesienie kapłana lub nie odpowiada jej nowy.

Jezus mówi, że kto nie przyjmuje posłanych przez Niego uczniów, nie przyjmuje Jego samego.

Odnosząc te słowa do czasów dzisiejszych: Jezus – papież – biskup – kapłan posłany do parafii.

Ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...