Aktualności

2015-07-02 12:45

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 2 lipiec

EWANGELIA (Mt 9,1-8)

Ciało człowieka można uleczyć bez jego zaangażowania; psychikę tylko przy współpracy.

Jezus pyta uczonych w Piśmie: łatwiej odpuścić paralitykowi grzechy czy go uzdrowić?

Nawet Bóg nie może odpuścić grzechów komuś, kto nie żałuje i zamyka się na Jego łaskę.

Ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...