Aktualności

2015-03-18 10:17

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 18 marca

EWANGELIA  (J 5,17-30)

Syn Boży ożywia tych, których chce

Każde prawo czy też przykazanie można sprowadzić do absurdu.

Żydzi prześladowali Jezusa, gdyż czynił dobro w czasie szabatu.

Czwarte przykazanie nie zwalnia z przykazania miłości bliźniego.

.

Ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...