Aktualności

2015-09-17 12:07

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 17 wrzesień

EWANGELIA  (Łk 7,36-50)

Strażnikami moralności określamy potocznie ludzi, którzy specjalizują się w demaskowaniu grzechów bliźnich.

Faryzeusz Szymon zamiast zająć się dostojnym Gościem krytykuje Jezusa za to, że nie potępił jawnogrzesznicy.

Gdyby energię poświęcaną grzechom innych przeznaczyć na własny duchowy rozwój można by osiągnąć świętość.

 

Ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...